Skip to main content
Mail

Privacyverklaring

HOE GAAT BRUS MOTORS BV OM MET MIJN PRIVACY?

Wij van Brus Motors BV zijn ons ervan bewust dat u graag wilt weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingen we treffen om uw gegevens te waarborgen. Wij hebben respect voor de privacy van onze gebruikers. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Bij vragen graag contact opnemen met .

GEGEVENSVERZAMELING

Wanneer u bij ons een product aanschaft vragen we u om persoons of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verwerking uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Brus Motors BV.

VERWERKINGSDOELEN

Via email, telefonisch, WhatsApp, chat of Social Media contact
Wanneer u een e-mail naar ons verzendt wordt na mailconversatie deze mail gearchiveerd. Telefonische gesprekken worden d.m.v. een telefoonnotitie genoteerd. Deze telefoonnotities worden bewaard tot de afhandeling en verwerking van het laatste gesprek. Wanneer u contact met ons opneemt via WhatsApp wordt na beantwoording van de conversatie het gesprek gearchiveerd in WhatsApp zelf. Als u contact opneemt via chat wordt na beantwoording van de conversatie het gesprek gearchiveerd op de website tawk.to. Telefoonnummers en andere gegevens worden niet opgeslagen op WhatsApp of in ons systeem. De berichten die u naar ons verzendt via Social Media worden nadat het gesprek is gevoerd gearchiveerd op de Social Media kanalen waar de gesprekken zijn gevoerd. Wij bewaren verder geen gegevens van Social Media op onze eigen server.

De gevoerde gesprekken via de verschillende kanalen worden gearchiveerd om informatie op een later tijdstip terug te kunnen lezen. Soms vragen wij u  naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Website
U kunt op onze website een formulier invullen met uw naam en email wanneer u meer informatie wenst. Dit formulier wordt rechtstreeks verstuurd naar de mailbox . De verwerking van deze gegevens staat beschreven onder het kopje email.

Als u iets bij ons iets aanschaft
Wij verwerken uw gegevens voor onze administratie om een factuur te kunnen maken. Het gaat hierbij om, bedrijfsnaam, voornaam –tussenvoegsel - achternaam, straat, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer (vaste / mobiel), faxnummer, webadres, email, eventueel btw-nummer en opmerkingen.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brus Motors BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Tevens is onze database met wachtwoorden beveiligt.

DERDEN

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Het is alleen mogelijk dat informatie intern gedeeld wordt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy-gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Stuurt u dan een mail naar . Wij gaan u binnen 4 weken een overzicht geven van de gegevens die bij ons bekend zijn.

VRAGEN EN FEEDBACK

Wij zorgen er altijd voor dat we aan dit privacybeleid voldoen. Bij vragen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen:

Brus Motors BV
Madame Curieweg 13
5482 TL Schijndel

073-5479542

Brus Motors
  • Voor u geselecteerd en gecontroleerd
  • Betrouwbare kwaliteitsproducten met garantie
  • Prima service met kennis van zaken